• Viet Green Media là nhà điều hành sự kiện và truyền quy mô lớn và có nhứng thành công vượt bậc cho đến nay trong thị trường du lịch Việt Nam. Thương hiệu công ty đã có hơn 10 năm và từ năm 2010, công ty đã không ngừng mang đến những trải nghiệm về các chương trình sự kiện tuyệt vời trên khắp mọi miền đất nước.

BACK TO TOP