• Sông Giá Resort Complex có tổng diện tích quy hoạch 5,321.000 m2 nằm ven sông Giá (Hải Phòng) do Công ty TNHH Amco Mibaek Vina làm chủ đầu tư, Công ty tư vấn đầu tư BĐS RDL VINA là đơn vị bán hàng giai đoạn 1 của dự án.

BACK TO TOP