• Cho thuê trực thăng đi du lịch tại Hà Nội; Cho thuê trực thăng tổ chức sự kiện thể thao tại Hồ Chí Minh, Hà Nội; Cho thuê trực thăng và nhân viên nhảy dù để biểu diễn tổ chức sự kiện; Cho thuê trực thăng nhảy dù quảng cáo sản phẩm tại Hồ Chí Minh, Hà Nội; Cho thuê trực thăng khai mạc Lễ hội du lịch biển

BACK TO TOP